Algemene voorwaarden

voor MagFellow

Wie zijn we

MagFellow is een linkbuildingbureau dat bedrijven helpt hun positie in zoekmachines te verbeteren door kwalitatief hoogwaardige backlinks naar hun websites te bouwen. Onze diensten omvatten het identificeren van potentiële linkpartners, het schrijven en indienen van linkaanvragen en het bewaken en rapporteren van de voortgang van de linkbuilding.

Bevestiging van de klant

Als tegenprestatie voor het leveren van SEO diensten door MagFellow aan de Klant, erkent de Klant hierbij en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Alle vergoedingen, diensten, documenten, aanbevelingen en rapporten zijn vertrouwelijk.
  • MagFellow heeft geen controle over het beleid van zoekmachines met betrekking tot de soorten sites en/of inhoud die zij nu of in de toekomst accepteren. De website van de Klant kan op elk moment worden uitgesloten van elke blog, website, directory of zoekmachine naar goeddunken van de zoekmachine of directory.
  • MagFellow heeft geen controle over website- en blog-eigenaren die links en inhoud verwijderen of hun website verwijderen/verplaatsen/wijzigen. Deze plaatsingen worden niet terugbetaald of vervangen.
  • MagFellow is niet aansprakelijk jegens de Klant voor welke schade dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) directe incidentele schade of gevolgschade, winstderving, of vorderingen van de Klant of websites van derden. De Klant aanvaardt alle risico’s en potentiële schade (bekend of onbekend) in verband met het gebruik van MagFellow’s diensten.
  • MagFellow behoudt zich het recht voor om de ankertekst en andere bestelgegevens aan te passen om succesvolle plaatsingen te garanderen.
  • MagFellow garandeert geen zoekmachine posities voor een bepaald trefwoord, zin of zoekterm. MagFellow garandeert ook geen verkeerstoename.
  • Linken naar “slechte buurlanden” of links krijgen van “linkfarms” kan ernstige schade toebrengen aan alle SEO-inspanningen. MagFellow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de keuze van de Klant om zonder voorafgaand overleg te linken naar of een link te verkrijgen van een bepaalde website.
  • MagFellow is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die door andere partijen in de website worden aangebracht en die de zoekmachine rankings van de website van Klant negatief beïnvloeden.

Beperkingen

MagFellow behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren die geplaatst zijn voor websites in illegale of aanstootgevende industrieën. Hieronder vallen illegale inhoud, producten, diensten of items; haatdragende, aanstootgevende of lasterlijke inhoud gericht op een bevolkingsgroep, ras, geslacht, seksuele geaardheid of anderszins aanvallen op een persoon, bedrijf, organisatie, product of dienst; wreedheid tegen dieren; of andere inhoud die als aanstootgevend wordt beschouwd. Dergelijke bestellingen worden geannuleerd en terugbetaald.

Medicijnen op recept, gokken of casino’s en bestellingen voor volwassenen zijn mogelijk, maar moeten apart worden behandeld en zullen worden geannuleerd en terugbetaald als ze worden besteld via de gebruikelijke online bestelformulieren.

Als u niet zeker weet of uw site onze beperkingen schendt, neem dan eerst contact met ons op.